• 0
 • 0
 • 0
 • 0
ngày
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
giờ  
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
phút
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
giây
09.12.2019 - 15.12.2019
Bình chọn cho
Top 10

Giải thưởng
ZING MUSIC AWARDS 2019

Bình chọn ngay

Hạng mục giải thưởng
Vòng bình chọn Top 20 Top 10 diễn ra
từ 07:00 ngày 09.12.2019 đến 17:00 ngày 15.12.2019
Về trước
 • Phát hiện
  của năm
 • Nghệ sĩ
  của năm
 • Ca khúc
  Pop/Ballad
  được yêu thích
 • Ca khúc
  Dance/Electronic
  được yêu thích
 • Ca khúc
  R&B/Soul
  được yêu thích
 • Ca khúc
  Rap/Hip Hop
  được yêu thích
 • Nhạc phim
  được yêu thích
 • Nam nghệ sĩ
  được yêu thích
 • Nữ nghệ sĩ
  được yêu thích
Tiếp theo
Deus
images/decuv2/deusv2.png
AMEE
images/decuv2/ameev2.png
N Ly
images/decuv2/nlyv2.png
Quang Trung
images/decuv2/quangtrungv2.png
Đình Dũng
images/decuv2/dinhdungv2.png
Emma
images/decuv2/emmav2.png
Thịnh Suy
images/decuv2/thinhsuyv2.png
Obito
images/decuv2/obitov2.png
LyLy
images/decuv2/lylyv2.png
X2X
images/decuv2/x2xv2.png
Keyo
images/decuv2/keyov2.png
Hương Ly
images/decuv2/huonglyv2.png
H2K
images/decuv2/h2kv2.png
Quân A.P
images/decuv2/quanapv2.png
Việt
images/decuv2/vietv2.png
Nhật Phong
images/decuv2/nhatphongv2.png
Kha
images/decuv2/khav2.png
K-ICM, Jack
images/decuv2/jackkicmv2.png
KN
images/decuv2/knv2.png
Juky San
images/decuv2/jukysanv2.png
Anh Tú
images/decuv2/anhtuv2.png
MIN
images/decuv2/minv2.png
Đạt G
images/decuv2/datgv2.png
Suni Hạ Linh
images/decuv2/sunihalinhv2.png
Soobin Hoàng Sơn
images/decuv2/soobinv2.png
Trịnh Đình Quang
images/decuv2/trinhdinhquangv2.png
Đức Phúc
images/decuv2/ducphucv2.png
Thanh Hưng
images/decuv2/thanhhungv2.png
Karik
images/decuv2/karikv2.png
Lou Hoàng
images/decuv2/louhoangv2.png
Da LAB
images/decuv2/dalabv2.png
Châu Khải Phong
images/decuv2/chaukhaiphongv2.png
Minh Vương M4U
images/decuv2/minhvuongm4uv2.png
B Ray
images/decuv2/brayv2.png
Dương Hoàng Yến
images/decuv2/duonghoangyenv2.png
Nguyễn Trần Trung Quân
images/decuv2/nguyentrantrungquanv2.png
Lê Bảo Bình
images/decuv2/lebaobinhv2.png
Mr Siro
images/decuv2/mrsirov2.png
ERIK
images/decuv2/erikv2.png
Hương Giang
images/decuv2/huonggiangv2.png
Sóng Gió
K-ICM, Jack
22.7%
images/decuv2/songgio.jpg
Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh
Hương Giang
12.3%
images/decuv2/anhdangodaudayanh.jpg
Ai Là Người Thương Em
Quân A.P
8.3%
images/decuv2/ailanguoithuongem.jpg
Em Gì Ơi
K-ICM, Jack
7.7%
images/decuv2/emgioi.jpg
Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau
Mr Siro
6.0%
images/decuv2/motbuocyeuvandamdau.jpg
Hết Thương Cạn Nhớ
Đức Phúc
5.5%
images/decuv2/hetthuongcannho.jpg
Anh Ơi Ở Lại
Chi Pu, Đạt G
5.4%
images/decuv2/anhoiolai.jpg
Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh
ERIK
4.7%
images/decuv2/cotatcanhungthieuanh.jpg
Đừng Yêu Nữa, Em Mệt Rồi
MIN
3.8%
images/decuv2/dungyeunuaemmetroi.jpg
Cảm Giác Lúc Ấy Sẽ Ra Sao
Lou Hoàng
3.4%
images/decuv2/camgiaclucayserasao.jpg
Sai Lầm Của Anh
Đình Dũng
2.9%
images/decuv2/sailamcuanah.jpg
Anh Nhà Ở Đâu Thế?
AMEE, B Ray
2.8%
images/decuv2/anhnhaodauthe.jpg
Bạc Phận
K-ICM, Jack
2.7%
images/decuv2/bacphan.jpg
Em Ơi Lên Phố
Minh Vương M4U
2.4%
images/decuv2/emoilenpho.jpg
Đau Để Trưởng Thành
OnlyC
1.9%
images/decuv2/daudetruongthanh.jpg
Sao Em Vô Tình
Jack, Liam
1.8%
images/decuv2/saoemvotinh.jpg
Hồng Nhan
Jack
1.3%
images/decuv2/hongnhan.jpg
Thay Tôi Yêu Cô Ấy
Thanh Hưng
1.3%
images/decuv2/thaytoiyeucoay.jpg
Bước Qua Đời Nhau
Lê Bảo Bình
1.2%
images/decuv2/buocquadoinhau.jpg
Đúng Người Đúng Thời Điểm
Thanh Hưng
1.1%
images/decuv2/dungnguoidungthoidiem.jpg
Em Hơi Mệt Với Bạn Thân Anh
Hương Giang, Trang Pháp, Masew
20.4%
images/decuv2/emhoimetvoibanthananh.jpg
Tướng Quân
Nhật Phong
16.8%
images/decuv2/tuongquan.jpg
Ai Cần Ai
Bảo Anh
13.6%
images/decuv2/aicanai.jpg
Về
Đạt G, DuUyen, BeeBB
11.8%
images/decuv2/ve.jpg
Em Có Thể
OSAD, VRT
7.4%
images/decuv2/emcothe.jpg
Cần Xa
Hiền Hồ, Phúc Bồ, SlimV
5.8%
images/decuv2/canxa.jpg
Buồn Một Chút Rồi Thôi
Chi Dân
4.9%
images/decuv2/buonmotchutroithoi.jpg
Cắc Cùm Cum
TiTi
3.8%
images/decuv2/caccumcum.jpg
Quên Anh Đi
Binz, SlimV
3.5%
images/decuv2/quenanhdi.jpg
Nào Đâu Phải Anh
JayKii
2.6%
images/decuv2/naodauphaianh.jpg
Cho Tôi Say
Xesi, DJ Lê Trình
1.1%
images/decuv2/chotoisay.jpg
Lạc Mất Anh
Sĩ Thanh
1.1%
images/decuv2/lacmatanh.jpg
Don't Make Me Cry
Sĩ Thanh
1.1%
images/decuv2/dontmakemecry.jpg
Ta Là Ai
Javix, Lynk Lee
1.1%
images/decuv2/talaai.jpg
Chẳng Còn Quan Trọng
Tronie Ngô, Lub Nguyễn
1.0%
images/decuv2/changconquantrong.jpg
Feel Your Love
Thu Thủy
0.8%
images/decuv2/feelyourlove.jpg
Ting Ting Toong Toong
Tino, Zero9, USAGI
0.8%
images/decuv2/tingtingtoongtoong.jpg
Thôi Đành Rời Xa
CARA
0.6%
images/decuv2/thoidanhroixa.jpg
11 P.M
Hiderway, Daeron, Huy Vạc
0.5%
images/decuv2/11pm.jpg
Ok! Đi Đi Anh
Yến Trang
0.5%
images/decuv2/okdidianh.jpg
Simple Love
Obito, Seachains, Davis
32.5%
images/decuv2/simplelove.jpg
Lời Yêu Ngây Dại
Kha
15.4%
images/decuv2/loiyeungaydai.jpg
Đen Đá Không Đường
AMEE
9.1%
images/decuv2/dendakhongduong.jpg
Anh Là Ai
Phương Ly
7.9%
images/decuv2/anhlaai.jpg
Anh Ta Là Sao
ERIK, OSAD
5.3%
images/decuv2/anhtalasao.jpg
Anh Không Theo Đuổi Em Nữa
Thanh Duy
5.3%
images/decuv2/anhkhongtheoduoiemnua.jpg
Anh Đánh Rơi Người Yêu Này!
Andiez, AMEE
4.9%
images/decuv2/anhdanhroinguoiyeunay.jpg
Bông Hoa Chẳng Thuộc Về Ta
Việt, Deus
4.3%
images/decuv2/bonghoachangthuocveta.jpg
Nếu Anh Không Phiền
Kaity Nguyễn, SoHo
2.6%
images/decuv2/neuanhkhongphien.jpg
Ánh Dương
Nguyên., $eth
2.3%
images/decuv2/anhduong.jpg
Hôm Nay Anh Đang Làm Gì?
Fanny Trần
1.8%
images/decuv2/homnayanhdanglamgi.jpg
Ngày Chờ Tháng Nhớ Năm Thương
OSAD
1.3%
images/decuv2/ngaychothangnhonamthuong.jpg
Dĩ Vãng Nhạt Nhòa
Hoàng Tôn, Đạt G, So Hi
1.3%
images/decuv2/divangnhatnhoa.jpg
Vì Em Đến
OSAD
1.1%
images/decuv2/viemden.jpg
Ta Cảm Ơn
Tiên Tiên
1.1%
images/decuv2/tacamon.jpg
Em Mây
Hạnh Sino
0.8%
images/decuv2/emmay.jpg
Please
Hoàng Tôn
0.8%
images/decuv2/please.jpg
Thuốc Độc
Emcee L
0.5%
images/decuv2/thuocdoc.jpg
Đông Lại Về Rồi, Em
Charles Huỳnh
0.4%
images/decuv2/donglaive.jpg
Thế Giới Này (Chán)
Rabbit Run
0.4%
images/decuv2/thegioinaychan.jpg
Con Trai Cưng
K-ICM, B Ray
24.0%
images/decuv2/contraicung.jpg
Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới
Da LAB, Tóc Tiên
22.0%
images/decuv2/nuocmatemlaubangtinhyeumoi.jpg
hai triệu năm
Đen, Biên
16.3%
images/decuv2/haitrieunam.jpg
Tết Đong Đầy
Kay Trần, Nguyễn Khoa
7.0%
images/decuv2/tetdongday.jpg
Yêu Như Trẻ Con
B Ray
6.2%
images/decuv2/yeunhutrecon.jpg
Phụ Duyên
X2X
5.1%
images/decuv2/phuduyen.jpg
Tất Cả Tại Anh
Karik, Emma
4.0%
images/decuv2/tatcataianh.jpg
Yêu Người Như Anh
B Ray, Đạt G, Masew
2.6%
images/decuv2/yeunguoinhuanh.jpg
Tôi Là Người Cô Đơn
Karik, Addy Trần
1.9%
images/decuv2/toilanguoicodon.jpg
Duyên
Huỳnh Tú, Khói, Magazine
1.7%
images/decuv2/duyen.jpg
Chừng Nào Cưới
Phạm Đình Thái Ngân, Lăng LD
1.3%
images/decuv2/chungnaocuoi.jpg
Cớ Sao Em Lại Buồn
Huỳnh James, Pjnboys
1.3%
images/decuv2/cosaoemlaibuon.jpg
Chuyện Tình Căng Đấy
Emma, Lăng LD
1.2%
images/decuv2/chuyentinhcangday.jpg
Vương
JokeS Bii, Trang Anh
1.0%
images/decuv2/vuong.jpg
Làm Gì Có Tình Yêu Trên Đời
Karik, Hồng Kim Hạnh
0.9%
images/decuv2/lamgicotinhyeutrendoi.jpg
Thường Thường Vậy Thôi
Da LAB
0.8%
images/decuv2/thuongthuongvaythoi.jpg
Bức Thư Gửi Phụ Huynh
Seachains, Emma, Davis
0.5%
images/decuv2/bucthuguiphuhuynh.jpg
Bông Hồng Gai
Việt, Xan
0.4%
images/decuv2/bonghonggai.jpg
Nếu Có Lúc
T-Akayz, Yanbi
0.4%
images/decuv2/neucoluc.jpg
Hồi Đó
Magazine, T.R.I
0.2%
images/decuv2/hoido.jpg
Gánh Mẹ
Quách Beem
17.2%
images/decuv2/ganhme.jpg
Anh Đánh Rơi Người Yêu Này!
Andiez, AMEE
15.7%
images/decuv2/anhdanhroinguoiyeunay.jpg
Anh Sẽ Đến
Trịnh Thăng Bình
9.2%
images/decuv2/anhseden.jpg
Yêu Người Như Anh
B Ray, Đạt G, Masew
9.0%
images/decuv2/yeunguoinhuanh.jpg
Đừng Khóc Một Mình
Quang Hùng MasterD
8.8%
images/decuv2/dungkhocmotminh.jpg
Tuổi Học Trò
Han Sara
7.4%
images/decuv2/tuoihoctro.jpg
Người Nào Hay
Chi Pu
5.5%
images/decuv2/nguoinaohay.jpg
Nhân Duyên
Phạm Quỳnh Anh
4.2%
images/decuv2/nhanduyen.jpg
Xem Như Ta Chưa Từng
Lệ Quyên
3.8%
images/decuv2/xemnhutachuatung.jpg
Ước Mơ Mùa Thu
Tóc Tiên
3.1%
images/decuv2/uocmomuathu.jpg
Em Muốn Yên Lặng Một Mình Em Thôi
Han Sara, Đỗ An
2.3%
images/decuv2/emmuonyenlangmotminhemthoi.jpg
Làm Gì Có Tình Yêu Trên Đời
Karik, Hồng Kim Hạnh
2.1%
images/decuv2/lamgicotinhyeutrendoi.jpg
Có Nên Yêu Một Lần Nữa
Tronie Ngô
2.0%
images/decuv2/conenyeumotlannua.jpg
Khi Anh Quay Đi
Trung Quân Idol
2.0%
images/decuv2/khianhquaydi.jpg
Anh Vẫn Hy Vọng
Andiez
1.9%
images/decuv2/anhvanhyvong.jpg
Lời Hẹn Ngàn Năm
Trần Thanh Thảo
1.6%
images/decuv2/loihenngannam.jpg
Duy Nhất Cho Em
Sara Luu
1.1%
images/decuv2/duynhatchoem.jpg
Bến Nước 13
Nguyễn Hồng Thuận
0.9%
images/decuv2/bennuoc13.jpg
Ở Nơi Nào Đó
Hakoota Dũng Hà
0.8%
images/decuv2/onoinaodo.jpg
Tình Yêu Tìm Thấy
Sara Luu, Hakoota Dũng Hà
0.6%
images/decuv2/tinhyeutimthay.jpg
K-ICM, Jack
40.1%
images/decuv2/jackkicmv2.png
Quân A.P
12.4%
images/decuv2/quanapv2.png
Mr Siro
6.3%
images/decuv2/mrsirov2.png
Soobin Hoàng Sơn
6.0%
images/decuv2/soobinv2.png
ERIK
6.0%
images/decuv2/erikv2.png
Đức Phúc
5.7%
images/decuv2/ducphucv2.png
Nguyễn Trần Trung Quân
3.4%
images/decuv2/nguyentrantrungquanv2.png
Da LAB
3.0%
images/decuv2/dalabv2.png
Lou Hoàng
2.9%
images/decuv2/louhoangv2.png
B Ray
2.8%
images/decuv2/brayv2.png
Đạt G
2.5%
images/decuv2/datgv2.png
Andiez
1.7%
images/decuv2/andiezv2.png
Lê Bảo Bình
1.2%
images/decuv2/lebaobinhv2.png
OnlyC
1.0%
images/decuv2/onlycv2.png
Châu Khải Phong
0.9%
images/decuv2/chaukhaiphongv2.png
Đình Dũng
0.8%
images/decuv2/dinhdungv2.png
Thanh Hưng
0.8%
images/decuv2/thanhhungv2.png
Minh Vương M4U
0.7%
images/decuv2/minhvuongm4uv2.png
Trịnh Đình Quang
0.7%
images/decuv2/trinhdinhquangv2.png
Hoa Vinh
0.2%
images/decuv2/hoavinhv2.png
Hương Giang
33.6%
images/decuv2/huonggiangv2.png
MIN
9.0%
images/decuv2/minv2.png
AMEE
7.6%
images/decuv2/ameev2.png
Han Sara
6.3%
images/decuv2/hansarav2.png
Hương Ly
5.9%
images/decuv2/huonglyv2.png
Chi Pu
4.7%
images/decuv2/chipuv2.png
Phương Ly
4.5%
images/decuv2/phuonglyv2.png
Bảo Anh
3.6%
images/decuv2/baoanhv2.png
Tóc Tiên
3.4%
images/decuv2/toctienv2.png
Hoàng Yến Chibi
2.9%
images/decuv2/hoangyenchibiv2.png
Phạm Quỳnh Anh
2.8%
images/decuv2/phamquynhanhv2.png
Suni Hạ Linh
2.5%
images/decuv2/sunihalinhv2.png
Miu Lê
2.5%
images/decuv2/miulev2.png
Wendy Thảo
2.3%
images/decuv2/wendythaov2.png
LyLy
2.0%
images/decuv2/lylyv2.png
Bảo Thy
1.6%
images/decuv2/baothyv2.png
Lệ Quyên
1.4%
images/decuv2/lequyenv2.png
Dương Hoàng Yến
1.1%
images/decuv2/duonghoangyenv2.png
Võ Kiều Vân
0.7%
images/decuv2/vokieuvanv2.png
N Ly
0.5%
images/decuv2/nlyv2.png

Bình chọn ngay

Hội đồng nghệ thuật
Chủ tịch Hội đồng
Nhạc sĩ Nguyễn Cường
Với cương vị Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật trong nhiều năm, nhạc sĩ Nguyễn Cường luôn là thành viên với góc nhìn khách quan cho tất cả các thế hệ nghệ sĩ. Với ông, ở mỗi thế hệ sẽ có những phong cách âm nhạc khác nhau, không thể đánh đồng và so sánh sự đẳng cấp giữa các giai đoạn âm nhạc.
Ca sĩ Thanh Hà
Sở hữu chất giọng sâu lắng và tình cảm, suốt hơn 20 năm qua, ca sĩ Thanh Hà luôn là một tên tuổi được đông đảo khán giả yêu mến. Không chỉ thu hút công chúng với sự biến hóa trong âm nhạc, Thanh Hà còn gây ấn tượng bởi tư duy âm nhạc trẻ trung và phóng khoáng.
Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận
Nguyễn Hồng Thuận là tên tuổi quen thuộc đối với nhiều khán giả Việt Nam, nhất là với khán giả thế hệ trẻ. Anh là tác giả của nhiều ca khúc nắm giữ vị trí cao trong các bảng xếp hạng và cũng từng đoạt được nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá.
Nhà sản xuất âm nhạc OnlyC
Gắn liền với các ca khúc gây bão khắp giới trẻ, OnlyC là một nhà sản xuất danh tiếng trong thị trường âm nhạc hiện nay. Trên cương vị producer, anh đã tham gia sản xuất đa dạng các thể loại ca khúc cho nhiều nghệ sĩ như: nhóm nhạc 365, Isaac, Bảo Thy, Hương Tràm, Hồ Ngọc Hà…
Nhạc sĩ Đỗ Hiếu
Sau các thế hệ đàn anh, Đỗ Hiếu đang được xem là nhạc sĩ trẻ tài năng của showbiz Việt. Chủ nhân của nhiều bản hit đình đám được đánh giá cao không chỉ bởi phong cách trẻ trung, văn minh mà còn bởi tư duy âm nhạc thời thượng, hiện đại, luôn cập nhật các xu hướng âm nhạc quốc tế.